Dle zemí

Evropa-> (13)
Afrika
Asie
Sev. Amerika-> (34)
J,st. Amerika
Australie (3)

Dle zařazení


Překlady

Czech English Deutsch

Reklamační řád

Reklamační řád
Reklamační řád

Provozovatel:
Semenec Jiří

Zboží, vyjma služeb a fotografií, zakoupených v našem elektronickém obchodě je možno vrátit do 14 dnů od jeho převzetí.
(v souladu s novelou občanského zákoníku - zákon č. 367/2000 Sb.)

U zboží, vyjma služeb a fotografií, tak lze učinit pouze v případě, že nebylo používáno a není poškozeno, stejně tak není poškozen ani původní obal.
Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu e-mailem na adresu reklamace@fitnessky.cz. Po odsouhlasení, zboží zašlete poštou, vyplaceně na adresu našeho sídla společnosti. Do balíčku prosím vložte i popis, proč zboží vracíte.

Služby ( stravovací plán, tréninkový plán, konzultační rady, datové soubory a jiné ), fotografie lze reklamovat pouze v případě, pokud došlo k neuplné dodávce nebo Vám zboží přišlo poškozeno.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Což znamená včetně jeho obalu.

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizovaní jeho reklamace.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z používání zboží, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací, dopravou. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Dále
23 /05/ 2022  svatek dnes slaví Vladimír a zítra Jana

Copyright ©2002 - 2005 Fitnessky.cz