Dle zemí

Evropa-> (13)
Afrika
Asie
Sev. Amerika-> (34)
J,st. Amerika
Australie (3)

Dle zařazení


Překlady

Czech English Deutsch

Ochrana osobních dat

Ochrana osobních dat
Respektujeme vaše soukromí.


1 - Ochranu osobních dat provádíme i u presentovaných modelek, fitnessek či atletek.
Zde se jedná především o důvěrná data uvedená nad rámec zveřejňovaných dat z formuláře, jako například :

  • Datum narození
  • Ulice a číslo domu bydliště
  • Telefonické a faxové spojení
  • Adresu elektronické pošty2 - Údaje, které zadáváte při odesílání objednávky, či registraci

  • Jméno a příjmení
  • Pohlaví
  • Úplnou poštovní adresu dodací i fakturační
  • Telefonické a faxové spojení
  • Adresu elektronické pošty

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci.
Používáme je ke komunikaci s Vámi, realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží a k účelu správné dodávky zboží.

Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem.

Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům.

Žádná vaše data se neprodávájí, nepronajímají ani jinak neposkytují třetí straně.

Dále
19 /02/ 2019  svatek dnes slaví Patrik a zítra Oldřich

Copyright ©2002 - 2005 Fitnessky.cz